Obec Jarov
ObecJarov

Nařízení č. 2/2013 - Tržní řád

Obec Jarov

Nařízení č. 2/2013

Tržní řád

 

 

Zastupitelstvo obce Jarov se dne 19.11.2013 na svém zasedání č. 4/2013 usneslo na základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení obce:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1.    Předmětem tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1].

 

2.    Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Jarov bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

 

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

Tržní místo je konkrétně vymezený prostor umožňující prodej a poskytování služeb na prodejních stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních zařízeních.

 

Prodejní místo je konkrétní místo na tržním místě, na kterém se prodává a poskytují služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízení.

 

Podomní prodej je prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů apod.

 

Pochůzkový prodej je prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech a u kterého většinou nedochází k umístění prodejního zařízení a zboží. Není rozhodující, zda ten, kdo poskytuje služby nebo prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje nebo stojí na místě.

 

Prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí osoba, která nabízí, prodává zboží nebo poskytuje služby. 

 

Provozovatelem se pro účely tohoto nařízení rozumí obec Jarov.

 

 

Čl. 3

Místa pro prodej a poskytování služeb

 

Prodej a poskytování služeb lze v obci Jarov provozovat jen na tržním místě, kterým je prostor u pomníku padlých před vývěskami na parc. č. 1197/1, a to pouze na základě předchozího povolení vydaného Obecním úřadem Jarov.

 

 

Čl. 4

Stanovení kapacity a vybavenosti tržního místa

 

Na tržním místě je vymezeno celkem 5 prodejních míst. Každé prodejní místo může obsahovat 1 stánek nebo jiné prodejní zařízení. Tržní místo je vybaveno nádobami na ukládání odpadu.

 

 

Čl. 5

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě

 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě je stanovena následovně: každý den v době od 08:00 do 18:00 hodin.

 

 

Čl. 6

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržním místě

 

Při prodeji a poskytování služeb na tržním místě jsou prodejci povinni:

·         udržovat na prodejním místě pořádek, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží,

·         po ukončení prodeje nebo poskytování služeb prodejní místo uklidit,

·         neumisťovat v uličkách mezi stánky nic, co by ztěžovalo nebo znemožňovalo pohyb zákazníků.

 

 

Čl. 7

Pravidla k zajištění řádného provozu tržního místa

 

Provozovatel je povinen:

·         zveřejnit na viditelném místě u tržního místa tento tržní řád,

·         určit prodejcům konkrétní prodejní místa,

  • vybavit tržní místo dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikající v souvislosti s provozem tržního místa.

 

 

Čl. 8

Zakázané druhy prodeje a poskytování služeb

 

Na celém území obce Jarov je zakázán pochůzkový a podomní prodej.

 

Čl. 9

Výjimka

 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej a poskytování služeb při slavnostech, sportovních a kulturních akcích pořádaných obcí Jarov a na konání veřejných sbírek[2].

 

Čl. 10

Kontrola

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí zástupci obce Jarov. Tím není dotčena kontrola orgánů dozoru podle zvláštních právních předpisů.

 

Čl. 11

Sankce

 

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle účinných právních předpisů.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

1.    Tímto nařízením se ruší Nařízení obce Jarov č. 1/2013, které nabylo účinnosti dnem 01.10.2013.

 

2.    Vydání tohoto nařízení č. 2/2013 schválilo Zastupitelstvo obce Jarov dne 19.11.2013 na svém zasedání č. 4/2013.

 

Čl. 14

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.01.2014.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Láska                                                                Jaroslav Kolář

místostarosta obce Jarov                                      starosta obce Jarov

 

 

[1] zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

[2] zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 

Datum sejmutí: 7. 12. 2013 Zodpovídá: Václav Kůst

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 9. 2022
déšť 10 °C 7 °C
středa 28. 9. slabý déšť 9/4 °C
čtvrtek 29. 9. slabý déšť 11/6 °C
pátek 30. 9. slabý déšť 12/8 °C

Svátek

Svátek má Jonáš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Geodata banner

Geodata banner

Malovaná mapa

Malovaná mapa - banner

v obraze

BUĎTE V OBRAZE!

Pomocník pro každého, kdo chce zůstat stále informovaný, sledovat, co se děje v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zůstat v obraze.

  • aktuality
  • úřední deska
  • pozvánky na akce
  • fotogalerie
  • hlášení rozhlasu

mobilní aplikaci
stahujte zde

appstoregplay